калкулатор за срещи за месеци

Но той знаеше едно нещо, нямаше да вземе нищо от Ашли или Стив. Вдигна вежди на Аби. Трябваше да бърза и умно да се ориентира, за да стигне до мястото.

"Определено съм по-скоро брокер." Аби завъртя питието си. Беше Стив. Обикновено обичам да сключвам сделката с целувка, но..." Дейв се обърна, за да я погледне.Тя сияеше.Зелените й очи блестяха.Бузите й се изчервиха.Тя погледна надолу към чатала му.Той видимо шатрише панталоните си.Аби се изкикоти, остави чантата си и коленичи на ориенталския килим пред Дейв.Тя предложи дразнещо облизване през външната страна на панталоните на Дейв.По дяволите!Това се случва!Аби разкопча ципа на панталоните на Дейв, докато хапе устните си.Тя хвана талията на бельото му и ги дръпна до глезените му.Твърдият му член изскочи.Той беше здрав камък.Аби отново се изкикоти.Тя бръкна в куфарчето си и извади ролка с измервателна лента.Тя държеше лентата в горната част на члена му.Докосването й накара Дейв да потръпне и на върха му се образува зърна от предсперм.„Да видим тук...
знаеш.Но ние предлагаме ръководни позиции на нашите най-добри изпълнители!" Тя се облегна на стола си с ръце зад главата си. Аби погледна надолу към палатката в скута му и се усмихна. Дейв започна да прави математика. умение да чета хората.Изглеждаш като човек, който преживява промяна, при това болезнена." "Е... Кожата й сияеше калкулатор за срещи за месеци. "Знаеш ли с моята помощ, може да бъдеш... стоки." Тя се усмихна палаво. "Инвестираш с мен и ще видиш невероятна възвръщаемост." Дейв погледна надолу . Той си помисли за големия член на Стив, който чука приятелката му. "Имам известна... Как, по дяволите, косата й расте толкова бързо? запита се Дейв. „Очаквам да те чуя скоро.“ И тя излезе през вратата. Защо е това красиво жена, която ме ласкае така? Аби се пресегна и остави деликатния си пръст да проследи ръката на Дейв. Дейв я погледна с отворена уста и я пое вътре. Дейв го погледна, изпитвайки чувство на съжаление. добре...

Но знаеше, че той няма да им поеме! Или каквото и да е... "Промяната може да бъде болезнена, нали?" Тя каза накрая. От другата страна на града беше ясно в час пик. Дейв седеше зашеметен на столчето си, което му се струваше завинаги.