приложения за запознанства

Тя коленичи до леглото с напрегнати уши, за да чуе звук, който да й каже дали идва.Той я беше инструктирал да носи зеленото си сатенено плюше, без халат, без чорапи и да сложи превръзката на очите и да коленичи до леглото в 4:40.Тя потръпна и й се прииска да се осмели да вдигне превръзката на очите, за да провери часа;изглеждаше, че са минали часове, докато тя чака.Тя прехапа устна, като принуди ръцете си надолу към бедрата си.Тя притисна задните им части близо до коленете си, дланите надничаха нагоре, пръстите й леко се свиха.Напрегнатите й уши доловиха звука от тихо отварящата се врата долу.Тя изскимтя безмълвно, усещайки как пучката й се втурва от влага, както всеки път, когато той беше близо до нея.Тя се размърда леко, извивайки гърба си, усещайки раздутите си зърна да се докосват по сатена на нейното плюшено плюше.Тя прехапа устна, размествайки и краката си, с широко разтворени колене, докато си мислеше колко много се нуждае от него.Толкова потънала в мислите си, тя дори не го чу да се качва по стълбите, започвайки, когато ръката му погали тъмните й къдрици.„Здравей, моето момиче...“ над нея се носеше неговият кадифено-уиски глас и тя нетърпеливо вдигна слушалката си, с разтворени устни в очакване.Устните му се притиснаха върху нея, а езикът я принуди да се отвори широко, докато той грабна устата й.Той продължи, докато тя се изправи на колене и се наведе в целувката му.Тя промърмори на протест, когато той сложи край на целувката, а ръката му обхвана тила й.„Имам приятел, с когото да се запознаеш, ангелче.. приложения за запознанства. кажи здрасти като добро момиче“, прошепна мрачно той и тя потръпна.Как дори не беше разбрала, че там с него има още един.С усмивка тя се настани на колене, протегна ръце пред себе си.Пръстите разресиха късата бодлива коса на външните бедра на мъжа и тя облиза устните си, усещайки как влагата й попива вътрешните бедра.Тя се наведе напред, намирайки твърд член точно пред себе си.Със стон тя се издигна и жадно погълна члена му при първия удар, след което поклати глава нагоре-надолу.Мъжът изстена, ухапване не я притисна към лицето и тя изскимтя тихо в знак на протест, тя не обичаше нищо повече от това да бъде чукана по лицето, но изглеждаше, че той няма да й помогне.Тя се изправи малко по-високо на коленете си, обвивайки ръце около бедрата му, докато го сучеше силно, вкусвайки сладката соленост на предварителното му свършване, безмълвно го умолявайки да изстреля товара си в гърлото й.Тя усети как той започва да се движи леко, като едва люлее бедрата си напред-назад, неговият препълнен член препускаше навътре и навън между устните й, и тя нетърпеливо се притисна по-близо, запушвайки, когато членът му се спускаше в гърлото й.Точно тогава ръцете му стиснаха страните на главата й и той започна да я чука в гърлото, карайки я да скимти и да се мърда диво, докато го смучеше трескаво.Тя мислеше, че той ще свърши, но тогава този меден глас с уиски пробива през звука на слюнещата й уста върху члена на приятелите му.„Използвай я, както искаш.
Кажи й, ако искаш да я чукаш“, изрече тихо думите и тя побесня, засмучейки твърдия член в устата си с още по-голяма сила.Тя веднага пусна члена му, като се изправи и потръпна от нужда, знаейки, че и двамата могат да видят обилните й сокове, капещи по вътрешната част на бедрата й.Тя стоеше колебливо, чакайки да чуе как той я иска, гърдите й се надигнаха, пълните й гърди трепереха.„Кажи й как я искаш; тя няма да помръдне, докато не го направиш“, гласът му отново я обля и тя почувства, че бедрата й треперят... искаше й се да е той, който ще я чука, а не приятелят му, а тя знаеше, че ако е добра, той ще я награди с члена си.Това беше, което тя искаше, имаше нужда...

жадуваше... да го почувства в себе си, да я притежава, да я притежава.„На колене на ръба на леглото“, беше й прошепна тихо и тя се изкатери до ръба и се изправи на колене, с рамене, притиснати ниско към матрака, вдигайки дупето си и китката високо, за да го използва.Тя изскимтя, когато разбра, че тихо го моли да чука куката й, дупето й, каквото иска...
тя просто се нуждаеше от него.Бедрата й се люлееха и преди тя да успее да се движи, той беше върху нея, а твърдият му член се вряза в путката й, карайки я да крещи от удоволствие."О, да... да... майната ми... моля... моля", хленчеше тя и хленчеше, извивайки бедрата си в него.„Вземи тази путка,“ мъжът й проговори спешно и тя усети как я гледа, окото му горещо върху куката й, поглъщайки твърдия член на приятеля си.„Влезте при нея, където пожелаете, тя обича всичко...

нали?“"Да. Да..." тя ахна.Удряйки бедрата си назад, пъхайки члена още по-дълбоко в спазмиращия си канал.„Моля, мога ли?“ Тя изскимтя съкрушено, бедрата й трепереха диво от сдържане.„Направи го, свършвай сега“, бяха думите, които трябваше да чуе и тя отметна глава, крещейки, докато побесняваше, мократа й путка избухна в спазми.Путката й се сви толкова силно, че всъщност избута члена на мъжа право от путката си, карайки го да стене и да се забива обратно възможно най-силно.Той изпъшка и разтовари спермата си дълбоко в нея, а ръцете му стиснаха бедрата й като порок.Тя изстена от въодушевление, когато усети топлото наводнение, след което изскимтя, когато той се отдръпна от нея, като спермата все още капеше от члена му.„Пуснете ме там“, каза мъжът й спешно, успокоявайки се между тях, а твърдият му член вече се плъзгаше в капещата й путка.Той я чукаше дразнещо за момент, след което наистина се блъсна в нея, топките му пляскаха по твърдия й клитор.Контактът я накара да свършва отново и отново, докато той я плесна по дупето."Добро момиче, ти взе цялата му гореща сперма където можете да филтрирате по раса. Той ти даде толкова голям товар, готов ли си за още?"„Боже, да, да, моля“, помоли ме тя тихо, извивайки гърба си още повече, зрението й зад превръзката на очите посивя, когато той влезе и в нейната путка.Тя изпадна в друг твърд и интензивен оргазъм, който сякаш никога не свършва.Когато тя отново осъзна какво се случва, той черпеше спермата от пучката й и я търкаше по дупето й, преди да плъзне пръст, после два в тясната й дупка.„МММ, сега след като си поемеш дъх, това е следващото, разбра ли?“„Да, сър“, беше всичко, което успя да прошепне, усмивка разтваря устните й, едва можеше да дочака следващия рунд....приятно писане, сега напишете няколко истории за тяхната ваканционна работа, неговата като сервитьор в бар, а тя е като еротична масажистка на плажния бар в нудисткия африкански суингър курорт на Хилтън близо до Маями, тя е популярна и има средно 18 половинчасови "сесии" на ден,,и тя е на живо в интернет 24/7..обича огромните размери на коне, окачени баскетболисти..какво забавление.Очаквам с нетърпение вашите "масажни" истории ...Благодаря ,,,,::::: ,,,,,.