Съотношение между половете за запознанства Reddit

Амбър усети Патрик стисна ръката й по-здраво, докато хвърляше териториален поглед към шофьора.
Тя никога не можеше да го излъже, така че вместо да проговори тя наведе глава. нека опитаме това."Патрик отново натисна бутона, но този път бавна постоянна вибрация се улесни нагоре по пръстена.„ММмм“ Амбър изпъшка и седна отново изправена.Ще вечеряме при Роза.Ще запазя това и ще го коригирам според вашето поведение.Няма да правиш никакви признаци, че е там." Той изключи вибрацията и й нареди да се изправи.

Ако бяха вълци, този шофьор щеше да беше на гърба му, с шията му оголен в подчинение на половинката си, нейния страхотен, доминиращ, Учителю. преглътни... Сърцето й трептеше и путката й се овлажняваше от неговата безпроблемна демонстрация на сила. Тръпката от удоволствието му беше достатъчна, за да разтърси тялото й с вълни от екстаз. Ще носиш това тази вечер“.Патрик вдигна малък кичур във формата на сълза пред нея.Амбър не беше сигурна какво е, но не го разпита.Патрик я отведе до леглото.Амбър направи каквото поиска.Патрик коленичи пред нея и прокара пръст по копринената лентичка, покриваща путката й.В плата имаше малка цепка, която не беше забелязала преди.С малко усилия Патрик успя да постави пръстена на клитора през него.Амбър се опитваше да не помръдва, докато манипулираше деликатната зона.Патрик прекара куката на ключалката през пръстена и го затвори.Той извади от джоба си предмет с размер на кибритена кутия и натисна копчето върху него.Вибрациите се издигнаха от ключалката към клитора на Амбър, карайки я да падне обратно на лактите си.Главата й отлетя назад и тя изви гръб.Колкото бързо го беше включил, Патрик го изключи."Може би това е твърде много за начало...
Повечето хора вероятно смятаха, че тя просто има ексцентричен вкус към бижутата Съотношение между половете за запознанства reddit. „Капеш и не е от душа. Колата чакаше на алеята, когато Патрик и Амбър излязоха отвън.